PROTETYKA

Leczenie protetyczne polega na uzupełnianiu braków zębowych.
W Noble-Dent oferujemy Państwu :
  • mosty Adhezyjne (np. typu Maryland) – wykonywane bez konieczności szlifowania zębów.
  • mosty konwencjonalne, – czyli uzupełnienia stałe oparte na własnych zębach lub implantach.
  • uzupełnienia protetyczne przy wykorzystaniu implantów i na podparciu szklanym.
  • uzupełnienia ruchome: protezy szkieletowe, protezy elastyczne, protezy akrylowe, protezy bezklamrowe.
  • szyny relaksacyjne: twarde, miękkie.