DIAGNOSTYKA STOMATOLOGICZNA

Wykonywanie skomplikowanych procedur zabiegowych we współczesnej stomatologii wymaga stosowania precyzyjnych narzędzi diagnostycznych. Ważna jest tu nie tylko dokładność, ale również zredukowana dawka promieniowania rentgenowskiego w technice cyfrowej w porównaniu z tradycyjnymi metodami analogowymi.

Aby zagwarantować najwyższy poziom leczenia naszych pacjentów w Noble-Dent wykonujemy:

  • cyfrowe zdjęcia pantomograficzne - pozwalają szybko i skutecznie ocenić stan całego uzębienia oraz ilość i jakość tkanki kostnej szczęki i żuchwy. Odpowiednie oprogramowanie umożliwia dokonywanie precyzyjnych pomiarów odległości (do 0.01mm) oraz gęstości tkanki kostnej.
  • cyfrowe zdjęcia radiowizjograficzne – zdjęcia poszczególnych zębów widoczne natychmiast po wykonaniu na monitorze przy fotelu pacjenta.